Dosáhněte svých cílů

Sport je především zábava a uvolnění. Je ale taky o splnění cílů, překonávání soupeřů, přijímání výzev a soupeření se sebou samým. Chcete prostě výkonnost adekvátní vynaloženému úsilí. Z boje dělat radost a z radosti čerpat motivaci k dalším vrcholům, to je cíl. K jeho naplnění je třeba dobré zdraví, adekvátní trénink, postupnost v tréninku, vnímání signálů svého těla, regenerace, odpovídající strava a psychická pohoda. Toto máme vždy na paměti. Zaměřujeme se především na cyklistiku, běh, orientační běh, triatlon, lyžování a in-line bruslení.

atlet
cyklista
triatlonista
běžec

Diagnostika a testování ve vytrvalostních sportech

Sportování přináší dobrý pocit, který motivuje.

S dosažením vytyčeného cíle se zákonitě objeví cíl další, nemálo ambiciózní. Trénink se posouvá dále, zatížení organismu se dostává výše, blíží se samotné hraně individuálních možností. A protože prostor pro trénink, který skýtá osobní a pracovní život, je většinou dopředu dán, je třeba vycházet právě z individuálních možností, tedy sportovní historie, zdravotního stavu, aktuální kondice a mezer v ní a zatížitelnosti organismu/regeneračních schopností. Kvalitní a zkušený trenér (ale ne univerzální tréninkový plán pro všechny a nikoho) tyto aspekty bere v potaz, pracuje s nimi a u velké části svých svěřenců se může obejít bez laboratorního testování. U části sportovců ale neprobíhá odezva na trénink podle očekávání. U nich a u těch, kteří trenéra a ani větší osobní zkušenosti nemají, je laboratorní testování pomocníkem.

Analýza výkonnosti

Diagnostika vytrvalostní výkonnosti s cílem zhodnotit dosavadní trénink. Po testování následuje konzultace výsledků s lékařem. Abychom mohli interpretovat výsledky konkrétně v kontextu Vašeho tréninku a rozebrat limitace Vaší výkonnosti, doporučujeme, abyste ke konzultaci měli připraveno shrnutí dosavadního tréninku (alespoň se před testem zamyslet nad aktuálním ročním cyklem a popisem tréninku v jeho jednotlivých obdobích). Výstupem mohou být modelové tréninky zaměřené na eliminaci slabých míst, konkrétní tréninkový plán, nebo asistence trenéra (s 1. trenérskou třídou) u komplexních rozvojových tréninků nebo tréninků zaměřených na technicko-taktické dovednosti (není v ceně). Podoba testu se odvíjí od toho, co chcete pomocí vyšetření zjistit. K dispozici jsou tři varianty testování:

Základní laktátový stupňovitý test

Cena: od 2 700 Kč

Určení prahů a tréninkových zón jako v případě „Parametrů pro trénink“ s následnou konzultací. K testu je možné přidat monitoraci množství krve ve svalu (total hemoglobin - tHb) a jejího okysličení (saturace muskulárního kyslíku - SmO2) a posoudit tak dodávku kyslíku do svalu a schopnost svalu kyslík využívat. Tyto údaje pomáhají v rozpoznání svalové limitace výkonnosti a zpřesňují nastavení tréninku (příplatek 500 Kč).

Komplexní vytrvalostní test

Cena: od 4 400 Kč

Profesionální stupňovitý test s odběry laktátu a monitorací mnoha fyziologických parametrů (ventilace, výměna kyslíku a oxidu uhličitého, průtok krve svalem a schopnost svalu využívat kyslík) včetně hodnoty VO2max. Lze tak hodnotit ekonomiku pohybu (šlapání, běhu), úroveň vytrvalostní adaptace organismu, kvalitu zapracování v jednotlivých zónách, limitace omezující schopnost podávat výkon v oblasti vysokého zatížení.

Parametry pro trénink

Cena: od 1 900 Kč

Určení prahů a tréninkových zón pomocí stupňovitého testu laktátové křivky bez konzultace s lékařem. K testu je možné přidat monitoraci množství krve ve svalu (total hemoglobin - tHb) a jejího okysličení (saturace muskulárního kyslíku – SmO2) a posoudit tak dodávku kyslíku do svalu a schopnost svalu kyslík využívat. Tyto údaje pomáhají v rozpoznání svalové limitace výkonnosti a zpřesňují nastavení tréninku (příplatek 500Kč). Zahrnuje jen základní zhodnocení. Vhodné zejména pro sportovce, kteří mají svého trenéra anebo osobní zkušenosti se sestavováním a vyhodnocováním tréninku. Toto vyšetření můžete objednávat přímo na telefonu 777 704 397 (volejte pondělí až čtvrtek v 9–14 hodin).

Problémy s výkonností a přetrénování

Cena: individuálně dle zvolených metod

I přes pocitově adekvátní trénink se Vaše výkonnost nevyvíjí tak, jak byste očekávali a nevíte, kde je problém. Ke konzultaci je třeba mít připravenou sumarizaci dosavadního tréninku za delší období (minimem je slovní popis posledních sezón s vyjádřením tréninkového a závodního objemu, popisem zatížení v jednotlivých cyklech/obdobích). Optimem je tréninkový deník nebo dlouhodobá data z tréninkového software).

Výběr talentů

Cena: od 2 300 Kč

Mohou Vás zajímat fyziologické předpoklady pro vytrvalostní sport u Vás nebo Vašeho svěřence. Nebo zvažujete, kterého závodníka vzít do svého týmu, zvážili jste dosavadní sportovní kariéru, motivaci, tréninkovou disciplínu, technickou a taktickou úroveň a psychickou odolnost a stále váháte, potřebovali byste ještě objektivní zhodnocení kondičního stavu.

Zdravotní stav

Vyšetření srdce u sportovce

Cena: 2 200 Kč

Velmi podrobné vyšetření srdce sportovce zahrnující elektrokardiografické (EKG) a echokardiografické (ultrazvuk) vyšetření srdce nejen v klidu, ale i při zatížení do maxima. Po klidovém EKG, změření krevního tlaku a ultrazvuku srdce následuje cca 10-15 minut trvající progresivní zatížení na speciálním ergometru umožňujícím kontinuální snímání EKG, sledování krevního tlaku a pořizování echokardiografického (ultrazvukového) záznamu při zátěži.

Konzultace

Cena: zpravidla navazuje na indikované kardiologické vyšetření a bývá tak hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Konzultace v oblasti sportování osob se srdečně-cévním onemocněním. Pokud jste nositelem srdečního onemocnění, po kardiologické nebo kardiochirurgické proceduře, užíváte léky na srdce nebo trpíte onemocněním výrazně zvyšujícím riziko srdečně-cévní přihody (např. cukrovkou) a chcete systematicky sportovat s cílem zlepšit své zdraví.

Coaching a podpora realizačních týmů

Cena: individuálně

Účastníme se vedení a vyhodnocování tréninkového procesu u jednotlivců a sportovních týmů včetně léčebně-preventivních služeb.

Konzultace a přednášky

Konzultace

Cena: od 500 Kč

Absolvovali jste sportovní vyšetření provedené na jiném pracovišti, nebo máte možnost provést si sami určitá měření a chtěli byste si nechat výsledky interpretovat či zpracovat od nás. Posoudíme zdarma, zda jsou dodané údaje dostačující a umožňují zpracování a interpretaci dle Vašich představ.

Přednášky

Cena: individuálně

Provádíme školení nebo přednášky pro skupiny trenérů nebo sportovní týmy v těchto oblastech:

  1. fyziologie a biochemie sportovního výkonu
  2. zátěžové diagnostiky a testování
  3. aplikace výsledků testování v řízení a vyhodnocování tréninku

Kontakty

Chcete pomoci s výběrem vhodného testu, zkontrolovat Váš zdravotní stav nebo využít naše konzultace?

MUDr. Zbyněk Pozdíšek, Ph.D.

Nádražní 35
789 85 Mohelnice

zbynek.pozdisek@sportovnitesty.cz
777 081 906 – sportovní laboratoř

777 704 397 – kardiologická ambulance
777 704 396 – ordinace praktického lékaře

Formulář pro komunikaci

Protože možná právě vyšetřujeme, preferujeme iniciální kontakt přes formulář

Po odeslání formuláře se Vám co nejdříve ozveme.